Eén van de activiteiten van de Nederlandse Steltlopersgroep is het tellen van steltlopers op binnenlandse pleisterplaatsen. Het doel van deze tellingen is inzicht te verkrijgen in aantallen, biotoopkeuze en doortrekverloop. Kortgeleden is de eerste telperiode 1981-1988 afgesloten, waarvan een rapportage wordt voorbereid. Voor de in 1989 begonnen tweede telperiode wordt de medewerking gevraagd van zo veel mogelijk waarnemers die bereid zijn op voor steltlopers aantrekkelijke gebieden te willen tellen (richtlijn één maal per week). Deelnemers worden via nieuwsbrieven van het Biologischen Station Rieselfelder Münster, die de Europese coördinatie verzorgt, van de resultaten op de hoogte gehouden.