’Het kan hier een vrolijke boei worden de komende dagen’, zegt Marius Kolvoort met pretogen, ’tenminste als ik gevolg geef aan de wens van Piet Steltman, tegenwoordig directeur van de Flevohof; ik moet wat vogeltjes voor hem portretteren, en hij had graag dat ik ze zingend teken...’ Piet Steltman is lang niet de enige opdrachtgever. Wij kijken het cahier in, waarin Marius noteert wat hij getekend of geschilderd heeft, wanneer en voor wie. Zijn produktie van de laatste twee jaar – als 80-plusser dus – in ogenschouw nemend, vallen vooral op de ongeveer 170 aquarellen van exotische planten voor Anton van Hooff’s Burgers Bush, de circa 200 pentekeningen voor een boek over de geneeskrachtige kruiden in de kruidentuin van het Arnhemse Openluchtmuseum en de bijna 100 illustraties voor het jubileumboek van de Stichting Het Geldersch Landschap.