Wat is simulatie en hoe kunnen wij dit in onze vogelstudie gebruiken? Hoe gebruiken wij deze methode specifiek in de relatie vogelstudie-automatisering? Simulatie is zeker niet nieuw. Eeuwenlang heeft de mens geprobeerd met modellen situaties na te bootsen. De windtunnelproeven en de werkzaamheden van het Waterloopkundig Laboratorium zijn daar een voorbeeld van. Simulatie met behulp van de computer is ook zo’n voorbeeld. Ook hier wordt