In het boek ’Vogels, hun levensloop in België, hun wedervaren met de mens’ beschrijft Jan Desmet het voorkomen van driehonderd soorten vogels in België van 1830 tot en met 1987. Daarbij wordt door de schrijver terecht veel aandacht geschonken aan de verhouding tussen de vogels en de mens (vangst, jacht, handel, gastronomie, verdelging, kweek, folklore en faits divers). Het boek begint met een ten geleide van Yves Boulpaep, directeur van het Wereld Natuur Fonds België, een voorwoord van de auteur en een opsomming van de bronnen, gevolgd door de geschiedenis van het vogelskijken in België met een unieke tijdtafel.