Het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging stelt sedert 1963 om de twee jaar een prijs beschikbaar voor een werkstuk dat gemaakt is door iemand die in 1990 de leeftijd van 25 jaar nog niet heeft bereikt. Het werkstuk moet betrekking hebben op een onderwerp uit de (veld)biologie of de natuurbescherming. Dit werkstuk kan bestaan uit een geschreven tekst, maar kan ook een fotoreportage, een geluidsregistratie of iets anders zijn. De prijs moet jonge mensen aanmoedigen tol liefde voor en studie van de natuur en het stimuleren zich persoonlijk actief te interesseren voor (veld)biologische en natuurbeschermingsproblemen. Jongeren, die de leeftijd van 25 jaar in november 1990 nog niet bereikt hebben, worden uitgenodigd hun werkstuk vóór 1 maart 1990 op te sturen naar onderstaand adres. Na beoordeling door de jury zal de prijs, die uit een oorkonde en een geldbedrag van ƒ 1000, – bestaat, worden uitgereikt op de Vertegenwoordigende Vergadering van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging op 3 november 1990.