Sinds 1982 wordt door de Provincie Overijssel systematisch onderzoek verricht aan flora en fauna. In 1985 werden de uiterwaarden van de IJssel en enkele binnendijkse gebieden gekarteerd. Een uitgebreide informatie, gebaseerd op een eerder uitgegeven rapport, verscheen in een Basisrapport, met daarin een grote hoeveelheid informatie over de flora en fauna van de IJsseluiterwaarden. Van de broedvogels zijn van dertien vogelsoorten verspreidingskaartjes opgenomen. Er wordt onder meer ingegaan op de relatie van weidevogels en de verschillende typen grasland. In vergelijking met tien jaar geleden is het aantal broedende soorten afgenomen.