Ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van ’Het Geldersch Landschap’ hebben bijna alle 30.000 begunstigers van de stichting een gratis exemplaar ontvangen van een prachtig uitgegeven boekwerk over de huidige 75 natuurterreinen en oude buitenplaatsen die in eigendom en beheer zijn. In dit jubileumboek komen onder meer aan de orde de geschiedenis, landschapstypen, flora, fauna, monumenten, beheer, (milieu-)problemen en het gebruik van de terreinen door de mens, waaronder recreatie. Van alle terreinen, tezamen ongeveer 8000 ha, wordt een korte beschrijving gegeven. Van de opengestelde gebieden (meer dan 90% van het totaal) is bovendien de bereikbaarheid per bus aangegeven. Het jubileumboek is luxueus uitgevoerd en bevat meer dan driehonderd, uitmuntend uitgekozen, kleurenfoto’s van tal van Gelderse natuurfotografen. Eigenlijk mag het boek bij geen enkele Gelderse natuurliefhebber in de boekenkast ontbreken, maar ook anderen die menen de provincie goed te kennen zullen het een fijn bezit vinden. De liefde voor het Gelders landschap zal er bij velen sterk door worden vergroot. Rien Snijders & Koos Dansen: Het Geldersch Landschap. 60 jaar bescherming van natuur en cultuur. 183 bladzijden, ruim 300 kleurenfoto’s, bijna 100 pentekeningen van Marius Kolvoort, formaat 28 x 22 cm (1989). Uitg. Stichting Geldersch Landschap, Kasteel Zypendaal, 6814 CL Arnhem, 085 – 420 944. Niet-begunstigers kunnen hel boek bestellen door f 55,- over te maken op girorekening 912 113 ten name van Het Geldersch Landschap, Arnhem, onder vermelding van ’jubileumboek’.