In dit artikel wil ik enig inzicht geven in het voorkomen en het leven van de Kerkuil in Drenthe. Tevens zal de huidige organisatie vanhet kerkuilenonderzoek en de bescherming van deze vogel in Drenthe naar voren worden gebracht. Ik heb niet de euvele moed om met dit artikel een volledig beeld te geven van alles wat er over de Kerkuil in Drenthe bekend is. Hiervoor is nog veel meer onderzoek nodig. Het wil wel een stimulans zijn voor degenen die zich actief met vogelbescherming en speciaal met de Kerkuil bezighouden.