In 1980 werd begonnen met een onderzoek naar de Gierzwaluw in Zwolle. Het doel van dit onderzoek was gegevens te verzamelen, die van belang zouden kunnen zijn voor een nestkastenproject voor Gierzwaluwen in Zwolle. De eerste telling in 1980 betrof vier Zwolse wijken. Deze telling werd verricht door twee personen. De tweede telling in 1981 betrof tien wijken en hier namen zeven personen aan deel. De derde telling door zeven personen in 1982 was nog intensiever, want het aantal getelde wijken nam toe (naar dertien), evenals de ervaring met het tellen van nesten van de Gierzwaluw. Hierdoor geeft de derde gierzwaluwtelling het meest complete beeld van de Gierzwaluw in Zwolle,