Als Hans van Ouwerkerk zijn zin krijgt moeten door de bouwbedrijven die in 1990 gaan bouwen op het oude AZU-terrein van het Academisch Ziekenhuis te Utrecht speciale dakpannen voor Gierzwaluwen worden aangebracht bij de bouw van woningen en kantoren op dat terrein. Op het huidige ziekenhuisterrein broeden verschillende paren van deze uitgesproken stadsbewoner en wel speciaal onder de pannen van oude gebouwen. Door de geplande nieuwbouw en het verdwijnen van oude gebouwen dreigen deze vogels hun broedgelegenheden te verliezen, Hans van Ouwerkerk hoopt nu dat men geld beschikbaar wil stellen voor de aanschaf van de speciale dakpannen die door de firma Waveka van G. van Waversveld, Driebergen, in de handel worden gebracht.