Op zaterdag 25 november 1989 organiseert de Stichting Vrijwillig Natuur en Landschapsbeheer Noord-Holland (VNLB), in overleg met de Stichting Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (SVN) de 6de Noordhollandse Vogeldag in de schouwburg ’Het Park’, Westerdijk 49, Hoorn. Centraal thema van deze vogeldag is ’Nieuwe beheersmaatregelen voor vogels’. De kennis over beheersmaatregelen voor vogels, ook in relatie tot andere organismen neemt snel toe. Tóch blijft praktijkervaring vaak hangen en worden verouderde maatregelen toegepast, Vrijwilligersgroepen in Noord-Holland hebben ervaring opgedaan in vele tientallen terreinen. Over het maken van plannen, het verkrijgen van toestemmingen, het uitvoeren van de inrichting en het jaarlijks terugkerend beheer hebben zij veel te vertellen. Om deze ervaring en de nieuwste plannen bekend te maken wordt de 6de Noordhollandse Vogeldag georganiseerd. Velen zullen geïnspireerd raken door de mogelijkheden die benut zijn en zullen in hun omgeving wellicht op dit gebied ook actief worden.