Nachtzwaluwen zijn in menig opzicht bijzonder. Hun weinig opvallende nachtelijke levenswijze sprak en spreekt ook nu nog mensen aan. Vooral aan diegenen onder ons die graag de fantasie de vrije loop laten. Bijzonder zijn Nachtzwaluwen ook in meer wetenschappe- lijk opzicht. Nachtzwaluwen zijn typische jagers op insekten die m de schemerperiode vliegen. In Europa gaat het niet goed met de Nachtzwaluw. Steeds vaker komt de soort op regionale en nationale Rode Lijsten voor en inmiddels wordt door de Europese Gemeenschap de Lidstaten verlangd dat de biotopen waar de Nachtzwaluw voorkomt, worden beschermd. Wanneer wij het voedsel van tegenwoordig vergelijken met gege- vens van oudere datum dan blijken er momenteel aan- zienlijk minder grote kevers in voor te komen. Wat is er de hand? Dalen de populaties omdat er op kritieke mo- Tekening- menten onvoldoende voedsel beschikbaar Is? Zijn er extra risico’s tijdens de trek? Is het aantal verkeersslachtoffers inderdaad desatreus? Veel vragen waar het antwoord op moet worden gevonden. De Nachtzwaluw behoort tot de ’moeilijke’ vogelsoorten en slechts weinigen zijn daadwerkelijk met deze soort beziggeweest. Wanneer een vogelsoort effectief moet worden beschermd is het verzamelen van de bestaande kennis essentieel. Wij wilden niet alleen de bestaande kennis verzamelen maar tevens een aanzet geven tot kennisverbreiding. Door veldervaringen en in de litteratuur verstrooide informatie bijeen te brengen kan tevens het kennisniveau over de Nachtzwaluw worden vergroot onder actieve vogelaars. In het Bijzondere Soorten Project van de Stichting SOVON is de Nachtzwaluw momenteel eveneens opgenomen. De deelnemers aan dit project kunnen van de gebundelde informatie direct profiteren. Alles bijeengenomen is door een welhaast unieke en belangeloze samenwerking van zeer velen dit themanummer tot stand gekomen. Aan de binnenzijde van ons achteromslag bedanken wij diegenen die ons met subsidies behulpzaam zijn geweest de uitgave mogelijk te maken zoals wij ons die hadden voorgesteld.