De Nachtzwaluw behoort tot een kosmopolitisch verspreide vogelgroep, waarvan Caprimulgus europaeus in geheel Europa op voor de soort geschikte terreinen voorkomt met uitzondering van het noorden van Scandinavië, op Ijsland en aan de zuidwestkust van Noorwegen. Voor 1970 was er in Europa nog weinig geografisch censusonderzoek gedaan aan de soort. Wel was men alom van oordeel dat dit noodzakelijk werd, omdat men meende dat de aantallen broedparen in de geschikte biotopen achteruitgingen.