Het broedareaal van de Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus) in Nederland is sinds de jaren vijftig aanzienlijk afgenomen zodat het gevaar bestaat dat hij als broedvogel uit ons land zal verdwijnen. Zijn recente verdwijnen uit het Bloemendaals-Velsense duingebied kan dan ook als een ernstig verlies worden beschouwd. Het is interessant om voor het Nederlandse duingebied in een korte beschouwing het voorkomen en een aantal mogelijke oorzaken van het verdwijnen van deze soort te bespreken.

Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

Arnoud B. van den Berg, & Johan J. Stuart. (1989). Het voorkomen van de Nachtzwaluw Caprimulgus europaeus in de duinen van Bloemendaal en Velsen en oorzaken van achteruitgang. Het Vogeljaar, 37(6), 258–261.