Nachtzwaluwen zijn binnen een etmaal, relatief gezien, slechts weinig uren actief. Het voedsel is voor deze vogels ook niet altijd in voldoende mate bereikbaar. Zuinig zijn met energie is voor Nachtzwaluwen van levensbelang. Om tijdens rustperioden niet op te vallen of op momenten dat hiervan wel sprake is enig verweer te hebben tegen predatoren beschikt de Nachtzwaluw over een reeks van bijzondere eigenschappen. Uit nauwkeurige observaties in gevangenschap blijkt zelfs dat Nachtzwaluwen volledig op deze eigenschappen vertrouwen. Gedurende hun leven worden individueel opgedane ervaringen nauwelijks in het gedragspatroon verwerkt (Heinroth 1909).