Mensen hebben lang problemen gehad met ’geheimzinnige’ vogels, zoals Nachtzwaluwen. Op basis van vooronderstellingen geput uit overlevering en vermeende belangenbehartiging is de Nachtzwaluw lang gezien als een ongewenste vogelsoort. Het vele door ornithologen verrichte onderzoek dat duidelijk maakt dat deze vogels insekteneters zijn, bracht hierin slechts langzaam verandering. Inmiddels zijn ook buiten de broedgebieden andere grote gevaren voor Nachtzwaluwen aanwezig. In dit artikel wordt geprobeerd de belangrijkste informatie bijeen te brengen. Omdat in onze tijd veel kennis over de volkscultuur verloren gaat worden de bij de auteur bekende volksnamen in de tekst vermeld.