In verband met de vogelnaam Geitenmelker als gangbare naam voor de Nachtzwaluw wordt gewoonlijk verwezen naar de Romein Plinius (23-79 na Chr.) en naar de vier eeuwen eerder levende geleerde filosoof/bioloog Aristoteles (384-322 voor Chr.), een Griek. Gedurende de Middeleeuwen werd voor de biologie – helaas – juist Plinius bestudeerd. Men las in West-Europa nog geen Grieks en de biologische geschriften van Aristoteles werden pas betrekkelijk laat in Latijnse vertaling bekend.