De Nachtzwaluw is reeds lange tijd een bekende broedvogel van de Limburgse heidevelden. De eerste gedocumenteerde waarneming uit deze provincie is afkomstig van 1907 uit Melick-Herkenbosch (Hens 1965), maar het lijdt geen twijfel dal de soort ook daarvoor reeds broedvogel was. Na deze eerste waarneming is de Nachtzwaluw gemeld uit een groot aantal gebieden, die voornamelijk gelegen zijn op de midden- en hoogterrassen van de Maas in Midden- en Noord-Limburg, maar ook op enkele heidevelden in Zuid-Limburg. Uit het overzicht van Hens (1965) blijkt dat deze broedvogel, door hem ook ’vliegende pad’ genoemd, in de eerste helft van deze eeuw zeker niet schaars is geweest in het Limburgse. Ondanks het feit dat vele Limburgse vogelaars jaarlijks nachtzwaluwexcursies houden, zijn er helaas van zeer weinig gebieden goede aantalsgegevens voorhanden. De in 1988 georganiseerde nachtzwaluwcensus zal hopelijk een beter licht werpen op het daadwerkelijke voorkomen van deze soort in Limburg. In dit artikel wordt het voorkomen van de Nachtzwaluw in Limburg besproken, met een nadruk op de periode 1973-1987. Naast een beschouwing van de verspreiding in deze periode, zal getracht worden een globale aantalsschatting te maken van de Limburgse nachtzwaluwpopulatie in de periode 1984-1987. Tevens zullen bedreigingen en beheer van nachtzwaluwbiotopen in Limburg aan de orde komen.