Over de voedselkeuze van de Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus) bestaat heel wat informatie. In historisch perspectief gezien zijn veel van de bronnen fragmentarisch of anekdotisch. Er zijn maar weinig gerichte onderzoeken gedaan. Deze betroffen vaak alleen krop- en maagonderzoeken of onderzoeken aan nestjongen. De nestjongen krijgen een halsring om en op gezette tijden wordt het door de ouders gevoerde voedsel weggenomen en de halsring afgenomen. Het jong wordt dan verder door de ouders gevoerd, terwijl de onderzoeker zich een indruk kan vormen over de aard van het aangevoerde voedsel. Bij het nest gevonden braakballen worden ook dikwijls ontleed. In deze tekst wordt een overzicht gegeven van de informatie die hierover bekend is geworden. Hierdoor wordt het mogelijk enig inzicht te verkrijgen in de ecologische niche van de Nachtzwaluw. De invloeden van de mens en van natuurlijke omstandigheden op de dichtheid van de prooien worden eveneens besproken. Dit artikel bevat hoofdzakelijk gegevens over de voedselkeuze in de broedgebieden en van verkeersslachtoffers. Bijgaande bronnenopgave bevat met betrekking tol dit onderwerp de belangrijkste toegankelijke litteratuur.