De bronnenlijst is zo veel mogelijk gerelateerd aan de manier waarop auteurs van specifieke artikelen hun verwijzingen hebben verwerkt. Daarom kunnen enkele bronnen in verschillende vormen meer dan één maal in deze opgave voorkomen. Akkerman, W.J. & F. Niesen (1966): De vogels van Zuid-Kennemerland. Het Vogeljaar 14 (1) : 22-82.

Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

Pierre Maréchal, & Jaap Taapken. (1989). Centrale litteratuuropgave van de door de auteurs en de redactie van het themanummer over de Nachtzwaluw Caprimulgus europaeus geciteerde bronnen. Het Vogeljaar, 37(6), 369–374.