Leden van de Vogelwerkgroep De Kempen hebben hun inventarisatie gegevens van 1988 over de Nachtzwaluw op papier gezet. Er zijn in totaal 83-90 territoria in het werkgebied van deze vogelwerkgroep vastgesteld. Aan het begin van de jaren tachtig waren dat nog 170 territoria. In 1988 zijn niet alle gebieden voldoende onderzocht zodat in 1989 een vervolg onderzoek zal plaatsvinden. P.M. Litteratuur: Heijnen, T. (1989): Nachtzwaluw-onderzoek 1988. Vogelwerkgroep De Kempen. Resultaten van een onderzoek aan de nachtzwaluw in het werkgebied van Vogelwerkgroep De Kempen. Veldhoven.