In 1982 is op instigatie van het International Waterfowl Research Bureau, thans International Waterfowl and Wetlands Research Bureau (IWRB) het Neotropical Wetlands Project van start gegaan. Het doel van dit ambitieuze project was om te komen tot een inventarisatie van de nationaal en internationaal belangrijke water- en moerasgebieden (wetlands) in Midden- en Zuid-Amerika, alsmede van de bedreigingen waaraan deze blootstaan. Het met veel elan uitgevoerde onderzoek werd in 1986 afgerond met de publikatie van ’A directory of Neotropical wetlands’ (Scott & Carbonell 1986). Het bijna 700 bladzijden tellende boekwerk bevat een schat aan, in veel gevallen nog niet eerder gepubliceerde, gegevens over meer dan 700 wetlands en ruim 300 soorten watervogels in dit deel van de Nieuwe Wereld. Uit de gegevens blijkt dat ook hier wetlands worden bedreigd en daarmee tal van soorten die karakteristiek zijn voor deze habitats. De recente aantastingen van de mangrovegebieden langs de kust van Venezuela waren voor de World Working Group on Storks, Ibises and Spoonbills (WWG-SIS) van de International Council for Bird Preservation (ICBP) aanleiding om samen met de Sociedad Conservacionista Audubon de Venezuela en de New York Zoological Society/Wildlife Conservation International in dat land een internationale workshop te organiseren over de Rode Ibis (Eudocimus ruber) en zijn leefgebieden, om op deze wijze de aandacht te vestigen op het behoud en een verstandig beheer van wetlands en watervogels in Zuid-Amerika. De keuze was op de Rode Ibis gevallen, omdat dit een kleurrijke vogel is (de volwassen vogels zijn schitterend scharlakenrood met diep blauwzwarte vleugelpunten), die bij de lokale bevolking van de landen waarin de soort voorkomt, goed bekend is, en daardoor een goede kapstok is om de problematiek waarmee de natuurbescherming in de wetlands van Zuid-Amerika wordt geconfronteerd, aan op te hangen.

Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

Arie L. Spaans, Marcel van Wieringen, & Koen Brouwer. (1990). Scharlakenrode bloemen in het donkergroene lover De schijnwerper gericht op de Rode Ibis en de First International Scarlet Ibis Conservation Workshop. Het Vogeljaar, 38(1), 2–11.