’s Morgens vroeg op 13 en 14 oktober 1989 was op een industrieterrein in het noorden van Eindhoven te zien hoe een zestal Patrijzen (Perdix perdix) foerageerden. Op het trottoir langs het plantsoen met rozen. De vogels pikten het valzaad op van Rosa rugosa. Het op de bodem vallen van het zaad was het gevolg van het foerageergedrag van een vijftiental Groenlingen (Chloris chloris). Het oppikken van dit type valzaad afkomstig van foeragerende Groenlingen is van verschillende soorten vogels bekend (zoals Ringmus Passer montanus) en Heggemus (Prunella modularis) maar over de Patrijs is zover ondergetekende bekend is nog geen melding gemaakt. De Patrijzen hebben zich op het industrieterrein, in lage dichtheid, tot nu toe kunnen handhaven omdat er nog kleine percelen met graanteelt aanwezig zijn. Overdag hebben deze vogels niet alleen last van het verkeer maar vooral van loslopende honden die hen onbedoeld opjagen. Pierre Maréchal, postbus 1187, 5602 BD Eindhoven.