Ook in de binnenstad van Roosendaal worden steeds meer huizen afgebroken die voor de Gierzwaluwen geschikt zijn als broedplaats. Veertien dagen voor carnaval 1988 kwam een van de leden van de plaatselijke afdeling van het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (IVN) op het idee om op een ludieke wijze iets te doen aan het huisvestigingsprobleem van de Gierzwaluwen. Een groep leden van deze afdeling deed verkleed als vogel, met zelfgemaakte vogelkoppen en vleugels, mee aan de carnavalsoptocht om zodoende aandacht te vragen voor de Gierzwaluw bij burgemeesters en wethouders en de Roosendaalse bevolking. Zij droegen koffers met zich mee die op het probleem betrekking hadden. Op 1 januari 1989 werd samen met de Natuurwerkgroep ’De Klaamper’ de ’Actie Gierzwaluw’ gestart. De bedoeling is te zorgen voor voldoende nestgelegenheid voor de Gierzwaluwen in de Roosendaalse binnenstad. De leden gaven een brochure uit om huiseigenaren te attenderen op gemeentelijke subsidiemogelijkheden, als zij bij woningverbetering nestplaatsen voor Gierzwaluwen willen creëren. Op een intekenlijst op het gemeentelijk bouwbureau kunnen zij opgeven aan welke maat en kleur dakpan, neststeen of nestkast zij de voorkeur geven. Met de financiële hulp van de Stichting Grasduinen werden inmiddels twintig neststenen aangebracht op vijftien meter hoogte aan het politiebureau te Roosendaal. In de brochure is een overzicht gegeven van de beschikbare kunstmatige nestgelegenheden. Meer inlichtingen over deze actie zijn verkrijgbaar bij onderstaand adres.