In dit artikel wordt een toepassing beschreven van het gebruik van een microcomputersysteem als een database voor vogelwaarnemingen. Een databank is een opslag van een grote hoeveelheid informatie in een computer. Voor dit doel is in principe elke computer geschikt. Zelf heb ik daarvoor een heel eenvoudige computer in gebruik, namelijk een P2000T. Deze is bovendien uitgerust met een zogenaamde auto dial/answer-modem, model M2009-2, welke dient voor de verbindingsschakel tussen de computer en een telefoonlijn. Deze combinatie maakt het mogelijk direct gegevens uit te wisselen met andere computergebruikers. Met een betrekkelijk eenvoudig database-programma kan men dit systeem gebruiken als databank. Door de beschikbaarheid van de modem kan men met deze databank dus niet alleen de eigen informatie vastleggen en gebruiken, maar teven gegevens uitwisselen met andere computersystemen. De door mij gebruikte databank is ontwikkeld door F. van der Markt ten behoeve van auditief gehandicapten. Het systeem wordt Dienstverlening Auditief Gehandicapten – van der Markt (DAG-Markt) genoemd. Afhankelijk van het beschikbare geheugen kunnen er in een DAG-Markt-databank een bepaald aantal zogenaamde pagina’s beschikbaar zijn. Het maximumaantal pagina’s is 250.