In de zomer van 1988 maakten wij bekend (Het Vogeljaar 36 (4) : 180-181) dat de Stichting Meander een essayprijsvraag had uitgeschreven. Eén der inzendingen was het hierbij afgedrukte artikel van dr. Hugh P. Gallacher dat tot één der beste inzendingen wordt gerekend. Een selectie van de essay’s die ingezonden werd voor de essayprijsvraag van de Stichting Meander onder de titel ’Toekomst Natuurbescherming, nieuwe doelen en strategieën’ werd in boekvorm uitgegeven. De titel bracht velen ertoe hun ideeën over natuur en natuurbescherming op papier te zetten. Ideeën die soms haaks staan op de huidige trend in het overheidsbeleid en die nieuwe oplossingen aandragen. Naast het momenteel gangbare perspectief van de ontwikkeling van een grootschalige ’echte’ natuur worden juist ook veel andere keuzemogelijkheden voor (vormen van) natuur naar voren gebracht. Verder krijgt de natuurbescherming zelf ook veel kritiek, ofschoon dat geen aanleiding geeft tot een verdergaande versnippering van de beweging. Eerder is er sprake van een willen combineren van allerlei opvattingen. Veel essay’s tonen een voorkeur voor een pragmatische aanpak. Wanneer de ideeën uit de essay’s gerealiseerd zouden worden, zou er een toekomst met een veelvormige en multifunctionele natuur voor iedereen komen. Het boek heeft de meest opvallende ideeën en opties die in de prijsvraag naar voren kwamen, gebundeld. Aan het eind van het boek is een vergelijkende analyse opgenomen van de natuurbescherming in Belgisch Vlaanderen met die in Nederland.