Vogels komen verspreid over de hele wereld voor en dat heeft tot gevolg dat ook “vogelaars” een internationaal verschijnsel zijn. Het kijken naar vogels, het genieten en bestuderen ervan, het leren kennen van de verschillende soorten, dat alles houdt vele duizenden mensen bezig. De één beperkt zich daarbij tot het bekijken van de vogels in zijn tuin, de ander doet mee aan een wedstrijd waarbij binnen een vastgestelde tijd zoveel mogelijk soorten waargenomen moeten worden. Kortom, vogels kijken is een bezigheid die mensen veel plezier geeft, hen in de natuur brengt en hen vaak ook tot natuurbeschermers maakt. Wie naar vogels kijkt, kent de vele vogelgidsen die een ieder wegwijs maken in de bonte vogelwereld. De goede gidsen zijn prachtige werkjes, samengesteld door mensen met gedegen wetenschappelijke kennis, geduld en doorzettingsvermogen. Eén daarvan is Prof.dr K.H. Voous, die gedurende vele jaren zijn bijdragen heeft geleverd op velerlei vogelgebied. Zijn grote kennis resulteerde in talloze wetenschappelijke publicaties maar vond ook zijn weerslag in de Atlas van de Europese Vogels en de gids “Birds of the Netherlands Antilles” – uitgaven die ook voor de amateur-ornitholoog toegankelijk zijn.