Op 23 juni 1990 hoopt professor Voous in alle gezondheid zijn zeventigste verjaardag te vieren. Ter gelegenheid van deze gebeurtenis, het bereiken van de leeftijd der sterken, heeft de redactie gemeend, in nauwe samenwerking met gastredacteur Bauke van der Veen uit Leeuwarden, een nummer van ’het Vogeljaar’ uit te geven waarin de veelzijdigheid van de hoogleraar door een aantal personen die hem goed kennen, wordt weergegeven. Hierdoor is een in ’bont verenkleed’ gestoken nummer ontstaan, een nummer waarin de verschillende aspecten van de vogelkunde en de vogelbescherming nationaal en internationaal – aan de orde komen. Ornithologie als wetenschap en als vrijetijdsbesteding. Op het omslag van dit nummer staat een afbeelding van het in 1980 bij het afscheid van de hoogleraar aangeboden schilderij, dat Henk Slijper zo kernachtig van hem schilderde (zie ook bladzijde 107).