Een aantal veldkenmerken van Karel Voous: zijn luisterhouding, zijn geïnteresseerde blik en de manier van formuleren bij het praten. Hoe is het gebeurd dat ik als amateur-ornitholoog met hem in aanraking ben gekomen? Hoe en wanneer?