Professor dr. K.H. Voous is in de eerste plaats vogelkundige en dan in het bijzonder zoögeograaf. Hij wordt gefascineerd door vogels, hun levenswijze, hun relatie met andere dieren en met planten. Hij heeft studie gemaakt van hun verspreiding over de aarde, onder invloed van veranderingen in land en zee, van oprukkend en terugtrekkend landijs. Dat is het onderwerp dat hij om zo te zeggen van binnenuit kent. Maar deze diepgaande kennis van zaken staat niet geïsoleerd, zij vormt het centrum van een visie op de hele wetenschap, op de hele wereld en op het menselijk aspect in wereld en wetenschap. De verspreiding van vele vogelsoorten vertoont merkwaardigheden, die alleen te verklaren zijn door de grote invloed die de mens erop heeft gehad. Vooral een negatieve invloed. Veel streken van onze aarde worden langzamerhand steeds minder bewoonbaar voor steeds meer dieren. Dit inzicht maakte van Voous een bewogen en zeer actief natuurbeschermer. Zonder ook maar in het minst volledig te kunnen zijn wil ik in dit korte artikel iets van zijn ideeën en zijn werkzaamheden op dit gebied belichten.