Deze bijdrage is bedoeld als een anekdotische beschouwing, niet als een historisch relaas, ook al is hel misschien wel eens de moeite waard er serieus aandacht aan te besteden. Eeuwenlang werd onze kennis van de avifauna verkregen door het verzamelen van vogels en het opnemen in menagerieën, kabinetten en later de zoölogische musea. Daarnaast waren er ook beschrijvingen van waarnemingen, soms vergezeld van meer of minder gelijkende afbeeldingen. Er werd altijd gestreefd naar het bemachtigen en conserveren van individuen.