Naast een grote reeks publikaties in boekvorm en vele bijdragen in binnen- en buitenlandse periodieken heeft professor dr. K.H. Voous ook een aantal artikelen gepubliceerd in ’Het Vogeljaar’. Voor dit speciale nummer van dit tijdschrift hebben wij de jaargangen hierop nagezien. Het resultaat van deze inventarisatie wordt hieronder weergegeven.