Toen de redactie van ’Het Vogeljaar’ mij vroeg om iets te schrijven naar aanleiding van de aanstaande zeventigste verjaardag van professor Voous dacht ik meteen terug aan 12 juni 1974. Een dag die ik nog steeds pleeg te bestempelen als de dag van de Ruigpootuil. Voor ik hier meer over vertel wil ik eerst even wat verder teruggaan in de tijd, namelijk naar het voorjaar van 1972, toen ik een bezoek bracht aan preparateur Sonius in Norg. Na een bezichtiging van de geprepareerde en nog te prepareren dieren, vroeg ik of ik ter wille van het landelijke kerkuilonderzoek wat gegevens uit zijn register mocht overnemen. Tijdens het doornemen van dit register stuitte ik ook op de vermelding dat jachtopzichter Girbes uit Gasselte in september 1971 een Ruigpootuil ter preparering had aangeboden. Sonius vertelde dat de jachtopzichter in de waan verkeerde dat het een Steenuil was, maar dat hij daar zelf direct al aan twijfelde. Hij was toen in diverse boeken gaan snuffelen en aan de hand daarvan tot de conclusie gekomen dat het dier in kwestie geen Steenuil maar een eerstejaars Ruigpootuil was. Hij vertelde verder dat professor Voous zijn conclusie inmiddels had bevestigd en van plan was om er een artikel aan te wijden in ’Limosa’. Dit gebeurde en ik las het artikel met veel belangstelling door (Groen & Voous 1973). De er in geuite veronderstelling dat er al best ergens in Nederland Ruigpootuilen zouden kunnen broeden, intrigeerde mij bijzonder. Ik koesterde toen overigens nog niet de illusie dat ik vrij kort daarna persoonlijk kennis zou mogen maken met deze interessante vogelsoort. Dat dit toch gebeurde is te danken aan het feit dat professor Voous te horen kreeg dat er in de naaste omgeving van de vindplaats van de eerder genoemde vogel in het voorjaar van 1974 een vermoedelijke broedplaats van een Ruigpootuil was ontdekt in een oude nestholte van een Groene Specht. Omdat ook elders in Europa Ruigpootuilen graag oude spechteholen als broedplaats benutten, leek dit bericht hem erg aannemelijk. Hij had overigens inmiddels een bouwtekening op de kop getikt van een speciale ruigpootuilenkast, waarmede in Duitsland veel succes werd geboekt.