In de jaren 1950-1960 had de ’Werkgroep’ 1) onder andere tot taak de door de ’Studiekring’2) uitgezonden wetenschappelijke krachten enigszins op te vangen en bidwijs te maken op ons eiland. Zo ook in 1951 toen een ’vogeltjesman’ met zijn vrouw naar de Antillen kwam met de opdracht een vogelgids samen te stellen. Vier jaar later verscheen ’De vogels van de Nederlandse Antillen’, samengesteld door professor dr. Voous en een uitgave van de werkgroep. Voorwaar een snel resultaat en het handboek voor de vele vogelvrienden op de Antillen en daarnaast een stimulans voor de verdere waarnemingen.