Omdat in toenemende mate gegevens over plante- en diersoorten worden uitgewisseld en voor meervoudig gebruik worden aangewend, is een standaardisatie van soortcoderingen een eerste vereiste. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Biogeografisch Informatie Centrum (BIC, ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) hebben een voorstel gedaan voor een geautomatiseerde standaardlijst van plante- en diersoorten in Nederland.