In 1989 hebben ongeveer 285 paren in ons land gebroed, tegen ongeveer 270 paren in 1988. Hierbij kan nu worden opgemerkt, dit in tegenstelling tot vorig jaar, dat het totale aantal nesten de laatste jaren vrij stabiel is. In de periode 1985 tot en met 1989 heeft het steeds bijna 300 nesten bedragen. Hoewel het verheugend is dat het aantal broedparen weer wat is toegenomen, blijft de situatie toch zorgelijk. De Vos heeft zich gevestigd in vrijwel alle moerasgebieden waar Purperreigers nestelen. Deze broedgebieden zijn hierdoor onveiliger geworden. Gelukkig zijn tot op heden de gevolgen van de komst van deze predator voor de Purperreiger minder ernstig geweest dan voor de Lepelaar.