Sinds ten minste 1984 plegen Roodhalsfuten op de Grevelingen te overzomeren (Ouweneel 1985). De vogels concentreren zich aan de westzijde van de Grevelingendam, enkele honderden meters ten zuiden van de plaats waar deze een hoek vormt met de dijk van Overflakkee. Zomer 1989 bereikte de concentratie een tot dusver ongekende omvang. Gedurende de periode mei tot en met augustus bezocht ik de lokatie op z’n minst wekelijks. Met uitzondering van de eerste helft van mei, werden bij ieder bezoek Roodhalsfuten vastgesteld, zij het dat per opeenvolgend bezoek de aantallen konden verschillen. Verstoring door watersportrecreatie en/of uitwaaiering van de concentratie over de Grevelingen zullen daarbij een rol hebben kunnen spelen.