Het natuurinformatiecentrum ’De Trekvogel’ van de directie Flevoland van Rijkswaterstaat is tot 1 november 1990 weer dagelijks, dus ook in de weekeinden gratis, voor het publiek toegankelijk. De openingstijden van het natuurinformatiecentrum nabij het gemaal De Blocq van Kuffeler, ongeveer halverwege de Oostvaardersdijk tussen Lelystad en Almere, zijn van 12.00 tot 17.00 uur. In ’De Trekvogel’ staat een permanente expositie over de inrichting en het beheer van de Oostvaardersplassen en andere Flevolandse natuurterreinen. Medewerkers verstrekken informatie over de aanwezigheid van bijzondere vogels en vogelconcentraties in de verschillende natuurgebieden. De leeshoek van ’De Trekvogel’ is onlangs uitgebreid met een groot aantal natuurtijdschriften en bij de balie staat een video-monitor opgesteld. Op verzoek kunnen daar enkele in de Oostvaardersplassen opgenomen films worden bekeken. In een apart zaaltje draait om 14.00 en 16.00 uur een twintig minuten durend diaklankbeeld over de Oostvaardersplassen.