Het wordt door politici in geuren en kleuren verspreid. Grote bedrijven fusioneren of zoeken andere samenwerkingsverbanden. 1992 is het magische jaar waarin binnen de Europese Gemeenschap de onderlinge grenzen voor hel vrije goederen- en personenverkeer worden opengesteld. Waarschijnlijk zullen weinigen de illusie koesteren dat in dat jaar al de schone beloften worden waargemaakt. Op veel fronten wordt geklaagd dat, ondanks de overvloedige beloften, weinig door de politici wordt geregeld. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zullen er op vogelbeschermingsgebied ongewenste ontwikkelingen gaan plaatsvinden.