Er zijn plannen voor een groot moeras bij de Afsluitdijk. De planten in dit aangelegde moeras zouden een groot deel van de voedingsstoffen uit het IJsselmeer kunnen opvangen. Dat zou de algengroei in de Westelijke Waddenzee sterk verminderen. Dit heeft dr. G. Janssen, projectleider van de Dienst Getijdenwateren van Rijkswaterstaat, verteld op het symposium Milieu, Beleid en Wetenschap dat op 19 september 1990 aan de Vrije Universiteit in Amsterdam werd gehouden. Dit symposium werd gehouden bij de start van een nieuwe studierichting Milieuwetenschappen aan de Vrije Universiteit. Het is een gezamenlijk initiatief van de faculteiten Biologie en Aardwetenschappen. Het plan is ontwikkeld omdat het Waddengebied wordt bedreigd door een groot aantal negatieve ontwikkelingen. Naast de zeehondensterfte, het hoge kwikgehalte van de vissen en de enorme vervuiling, kampt dit natuurgebied met een toenemende algengroei onder invloed van water uit het IJsselmeer. Het moeras moet die toevloed van voedingsstoffen afremmen. De nog jonge plannen voor een zilt moeras bij de Afsluitdijk sluiten aan bij het zogenaamde Waddenactieplan dat enige tijd geleden is gepresenteerd. Dit voorziet in een beleid dat een herstel van de Wadden omstreeks 2010 voor ogen heeft. In de loop van dit jaar zal een aantal instanties (waaronder het Wereld Natuur Fonds en de Waddenvereniging doelstellingen met betrekking tot de biologische rijkdom van het wad (hoeveelheid zeehonden, etc.) formuleren voor de Wadden. Op het binnenkort te houden internationale Waddenzee-Symposium en het Ministersoverleg van milieubewindslieden van de landen die bij de Wadden betrokken zijn, zullen deze doelstellingen inzet van discussie zijn.