Het inventarisatierapport bevat gegevens van het gebied gelegen tussen Nijmegen – Kleef en Zegenaar. de Gelderse Poort. Het omvat 17.600 ha. Het betreft een relatief geïsoleerd kleinschalig gebied met veel aspecten van het oude rivierenlandschap in het terrein. Het belangrijke Rijnstrangengebied heeft waardevolle rietmoerassen. De auteurs pleiten voor het behoud van de rietlanden en rivierduincomplexen. Zij stellen verder onder andere dat de recreatie zich zorgwekkend ontwikkelt. Het rapport bevat veel vogelgegevens. De soortnamen zijn niet alleen in het Nederlands weergegeven maar ook in het Duits. In de laatst genoemde taal is eveneens een samenvatting van het geheel opgenomen. De vogeltekeningen van Bram Rijksen zijn heel aardig. Een klein puntje van kritiek is wellicht in zijn algemeenheid interessant. Er wordt gesteld dat er een soort Nederlandse interpretatie zou zijn van de EG-Vogelrichtlijn. Dit is onjuist. Er is maar één vogelrichtlijn en die is verordend door Brussel. Er bestaat wél een Nederlandse rode lijst van bedreigde soorten. Deze komt voor uit EGverplichtingen als gevolg van de genoemde vogelrichtlijn. De reden waarom ondergetekende dit aspect aan de orde stelt Is dat wellicht, onterecht, het idee kan ontstaan, dat de kortere nationale rode lijst van hogere prioriteit zou zijn dan de veel uitgebreidere versie van de Europese Gemeenschap. P.M. Bekhuis J., M. Holland, Kwint, N. & R. Vogel: Karakteristieke broedvogels in de Gelderse Poort in 1989. 79 bladzijden met kaarten en tabellen, 69 soortkaarten en een inventarisatie-overzicht (19). Nadere inlichtingen J. Bekhuis, Haafakker 10, 6578 BW Leuth.