Als een speciaal nummer van het tijdschrift ’Ciconia’ (Volume 13 – 1989) is een ’Livre rouge’ verschenen over de broedvogels van de Elzas. Gedurende de jaren 1984-1986 zijn ruim honderd waarnemers in het veld geweest om gegevens te verzamelen, terwijl in totaal zes jaar nodig zijn geweest om tot publikatie over te kunnen gaan. Niet minder dan 84 broedvogelsoorten zijn verdwenen of lopen ernstig gevaar en men hoopt dat met goede vogelbescherming de huidige vogelstand niet verder zal teruglopen. De oorzaken van de achteruitgang van vele soorten worden uitgebreid behandeld en ook worden in een hoofdstuk voorstellen gedaan voor het behoud van de avifauna in de Elzas. Een bijzonder degelijk en uitgebreid boekwerk, waarin bovendien de soorten stuk voor stuk worden behandeld, vaak met een duidelijke verspreidingskaart. Een uitgave die niet alleen van belang is voor diegenen die regelmatig in de Elzas komen, maar ook voor diegenen die zich bezighouden met de achteruitgang van onze broedvogels.