In het oktobernummer 1988 van ’Het Vogeljaar’ schreef G.A.H. de Groot over Sjoerd Kuperus. Menig lezer zal zich nog de vier vogeltekeningen van Sjoerd Kuperus op het omslag herinneren. Van 16 november tot 13 januari 1991 wordt in het Fries Natuurmuseum, Schoenmakerspark 2, 8911 EM Leeuwarden (058 – 129 085) de tentoonstelling ’Natuurgetrouw’ gehouden. Deze tentoonstelling toont de artistieke kijk van de in 1988 overleden kunstenaar Sjoerd Kuperus op de natuur. Voor de expositie is een keuze gemaakt uit de omvangrijke collectie natuurtekeningen, die aan het museum zijn geschonken.