doortrek een onderdeel van de trek van oostelijke naar westelijke delen van de Waddenzee, of van het oostelijk Waddengebied naar het Zeeuwse deltagebied. Beredeneerd wordt dat Groenpootruiters op terugtrek zich hoofdzakelijk op één ogenblik naar het zuiden zullen verplaatsen, aangezien er in alle vier jaren met waarnemingen van massale groenpootruitertrek, zich steeds slechts één avond voordeed waarop Groenpootruiters overtrokken.