Vogels hebben één belangrijk kenmerk gemeen met wandelaars, fietsers en watersporters: als het even kan zitten ze buiten. Het liefst in een zo natuurlijk en rustig mogelijk gebied. Recreanten kunnen de rust in een natuurgebied echter verstoren en de vogels opjagen. Daarmee lijkt de kiem van een conflict gelegd. Kunnen vogels en recreanten zonder problemen van de zelfde gebieden gebruik maken? Of zal de zwakste partij het veld moeten ruimen? In dit artikel wordt ingegaan op de verstoring van vogels door recreanten in natuurgebieden. Verstoring is het meest directe effect van recreatie op vogels. Het staat als zodanig in bijna alle onderzoeken naar de relatie tussen vogels en recreatie centraal. Andere effecten van openluchtrecreatie, zoals vervuiling, vernieling en ruimtebeslag, komen hier niet aan de orde.