De Zouweboezem, gelegen op de grens van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden was tot voor nog geen tien a vijftien jaar geleden een eldorado voor moerasvogels (zie tabel: 1) en voor vogelliefhebbers. Vanwege het feit dat diverse verspreid liggende percelen waterrietland niet jaarlijks werden gemaaid en dat een groot aantal grienden mocht uitgroeien (verwaarlozen) tot wilge- en elzenbossen was het een aantrekkelijk gebied om naar vogels te kijken en te luisteren. Maar vanaf het winterseizoen 1982/1983 kwam daar verandering in, het no-nonsense-tijdperk brak aan. De pallieters, prikkebenen en pluizers onder ons moesten plotseling maar elders hun vertier gaan zoeken. Door een technisch beheer uitgevoerd door de Stichting Het Zuidhollands Landschap en mogelijk gemaakt met subsidie van de provincie Zuid-Holland werden de karakteristieke broedvogels van de Zouweboezem weggepest.