Op 18 oktober 1990, een dag met vrij veel trek van zangvogels, was ik aan ’het vogelen’ op de kop van de Zuidpier te IJmuiden, toen zich het volgende voordeed. Een voorbijtrekkende Kramsvogel werd door een groep van ongeveer tien adulte en juveniele Zilvermeeuwen achtervolgd en ingesloten. Beurtelings stortte zich een meeuw op de Kramsvogel totdat deze van vermoeidheid en angst in het water terechtkwam. Vervolgens werd het slachtoffer diverse keren aangepikt door de rondzwemmende aanvallers. Ik heb niet kunnen waarnemen of de Kramsvogel daadwerkelijk door de Zilvermeeuwen opgegeten is.