Op zaterdag 26 januari 1991 organiseert de Landelijke Werkgroep Vogeltrektellen (LWVT) haar achtste landelijke contactdag. Deze wordt ook nu weer gehouden in de kerk ’De Blijde Boodschap’; Marokkodreef, Utrecht (Overvecht, buslijn 8 richting Overvecht, halte Oranjerivierdreef). De zaal gaat open om 9.30 uur. Om 10.00 uur vangt het volgende programma aan: Opening en overzicht activiteiten 1990 (H. van Gasteren), Invasie van Zwarte Mezen in 1989 (K. Mostert), Vertrek van steltlopers vanaf de Banc d’Arguin (T. Piersma), De ruitrek van de Grauwe Gans (M. Loonen), Trektellingen en ringonderzoek (H. Schekkerman) en de Nationale Vogeltrekdag 1989 (L.S. Buurma). Aan deze dag zijn verder geen kosten verbonden. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij de secretaris van de LWVT: Cees Witkamp, Brugstraat 18, Vianen, 03473 – 70 033.