Pasgeleden verscheen jaargang 8, nummer 1 van de Nieuwsbrief van de Werkgroep Nestkastonderzoek. Het nummer bevat 37 bladzijden met artikelen over ’Onderzoek aan kartonnen nestkastjes’ (Bert Blaauw), ’Experiment met kartonnen nestkasten voor mezen’ (Cees Stam), ’nestkastenonderzoek in Nederland Jaarverslag 1988’ (Frank Noppert & Jan Smits) en als bijlage een ’lnvoer-programma 1990’ exclusief bedoeld voor actieve geregistreerde leden van de Werkgroep Nestkastonderzoek van 17 bladzijden samengesteld door Paul W.B. Voorhaar. Bezitters van een personal computer of controleurs met iemand in hun omgeving die er een bezit, kunnen nu aan de slag. Het Jaarverslag van Noppert & Smits bevat in deze Nieuwsbrief niet minder dan 22 bladzijden. Van waarnemingen van 153 jaarstaten en 4552 nestkaarten zijn voor een totaal van 39 vogelsoorten (15 niet-holenbroeders) de aantallen eerste en tweede legsels berekend, evenals het aantal legsels waarvan jongen uitvlogen. Voor de waarnemingen ingestuurd op een nestkaart zijn eveneens de legselgroottes, het aantal uitgekomen jongen zowel als het aantal uitgevlogen jongen berekend. Het kastenbestand bestaat voor 76% uit mezenkasten die in 70% van de gevallen in bossen zijn opgehangen.