Nederland heeft een steeds groter aantal Aalscholvers dat binnen haar landsgrenzen broedt, doortrekt en overwintert. Het aantal broedparen wordt jaarlijks landelijk geregistreerd en ook de overwinterende aantallen worden middels de landelijke ’januari-telling’ sinds 1980 vastgelegd. Een landelijk overzicht van de slaapplaatsen ontbreekt tot op heden. Eric Marteijn (Dienst Binnenwateren van de Rijkswaterstaat) en Leo van de Bergh (Rijksinstituut voor Natuurbeheer) stellen deze winter een overzicht samen van de slaapplaatsen van Aalscholvers in Nederland. De resultaten zullen rond 1 mei 1991 in de vorm van een artikel worden aangeboden aan ’Limosa’. Iedereen die in het bezit is van gegevens over slaapplaatsen wordt verzocht deze beschikbaar te stellen voor dit landelijk overzicht. Naast de precieze ligging van de slaapplaats wordt ook een korte beschrijving van de slaapplaats, data en aantallen gevraagd. Graag worden alle waarnemingen vóór 1 februari 1991 ontvangen op onderstaand adres. Alle inzenders zullen worden bedankt.